colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit15ckj

Jeden štipec, druhý štipec…

Počet bodov: 40, časový limit: 2000ms

Magda má veľmi rada všetky farby, preto každý kus jej oblečenia hrá mnohými. Ako každú stredu, aj dnes perie všetko, čo jej pod ruky príde. A rovnako ako vždy, aj dnes si vymyslela zaujímavú hru, ktorou si počas toho všetkého spríjemní chvíľku.

Prádlo bude vešať na pestrofarebné šnúry. Keďže je v poslednom čase veľmi veterno, každý kus bude musieť pripevnit farebným štipcom1. Samozrejme, rôzne kusy oblečenia sú rôzne ťažké, rôzne veľké a celkovo ich treba pripevniť rôznym počtom štipcov. Navyše to dnes bude musieť vyzerať pekne, preto pokiaľ použije štipec nejakej farby na nejaký kus prádla, tento kus prádla musí obsahovať farbu štipca.

Hra je to síce pekná, ale teraz si Magda uvedomila, že možno nemá dosť štipcov. Preto by od vás potrebovala, aby ste jej zistili, či vôbec existuje správne ``prištipcovanie,’’ ktorým by túto dnešnú zásadu dodržala.

Vstup a výstup

Na prvom riadku dostanete čísla \(n\) a \(f\) (\(1 \leq n, f \leq 1000\)), počet kusov prádla a počet rôznych farieb, ktoré sa dajú rozlíšiť na prádle.

Nasleduje \(n\) dvojíc riadkov, v prvom riadku \(i\)-tej dvojice budú čísla \(t_i\) a \(s_i\), počet štipcov potrebný na udržanie \(i\)-teho kusu prádla a počet farieb, ktoré sa nachádzajú na \(i\)-tom kuse prádla.

Na druhom riadku z každej dvojice týchto riadkov bude \(s_i\) čísel oddelených medzerami, identifikačné čísla farieb, ktoré sa vyskytujú na \(i\)-tom kuse prádla.

Nakoniec nasleduje \(f\) riadkov, na \(j\)-tom z nich počet štipcov, ktorý má Magda k dispozícii a má farbu \(j\).

Pokiaľ sa prádlo správne prištipcovať nedá, vypíšte jeden riadok obsahujúci nie, ináč vypíšte \(n+1\) riadkov, v prvom text ano, v \(i\)-tom z nasledujúcich \(t_i\) čísel oddelených medzerami, farby štipcov, ktorými prištipcujeme \(i\)-ty kus oblečenia.

Štipce číslujeme od \(1\) po \(f\). Môžete predpokladať, že súčet všetkých \(t_i\) aj súčet všetkých \(s_i\) bude menší než \(5000\).

 Príklad

Input:

3 3

2 1     # Prvy kus pradla
2

1 2     # Druhy kus pradla
2 3

1 2     # Treti kus pradla
2 3


4       # Pocty stipcov
2
1

Output:

nie

Pre prehľadnosť sme jednotlivé časti vstupu oddelili prázdnymi riadkami a doplnili komentáre, ktoré vysvetľujú časti vstupu. V testovacích dátach tieto prázdne riadky ani text za # nebudú.

Ak zavesíme druhý a tretí kus prádla, ostane nám už len jeden štipec druhej farby. Prvý kus prádla potom zavesiť nevieme.

Input:

2 1
3 1
1
4 1
1
10

Output:

ano
1 1 1
1 1 1 1

Tu môžete vidieť formát reálnych vstupov.


  1. Našťastie má každý štipec len jednu farbu.


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013