colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit15ckc

Cudzia reč

Počet bodov: 20, časový limit: 100ms

Ipistepe stepe upuž všepetcipi popočupulipi niepekopohopo hopovoporipiť týpýmtopo spôposopobopom. Vašou úlohou bude dešifrovať text písaný v tomto štýle. Kto s touto podivuhodnou rečou nie je zoznámený, jej zjednodušená verzia, ktorú budeme používať, funguje takto:

  • Za každú slabikotvornú samohlásku sa pridá ‘p’ a zopakuje sa daná samohláska.
  • V prípade dvojhlások a dlhších úsekov samohlások sa ráta posledná slabikotvorná samohláska.
  • Celý text bude bez diakritiky (á \(\rightarrow\) a, ô \(\rightarrow\) o, …).
  • Slabikotvorné spoluhlásky v našej verzii nebudeme brať do úvahy. Slová ako “vlplk” sa rozšifrujú ako “vlplk”, lebo neobsahujú žiadnu samohlásku.

Vstup a výstup

Na vstupe dostanete text v zašifrovanej podobe. Text má nanajvýš 100 riadkov a nanajvýš 100 znakov v každom riadku. Všetky znaky sú malé písmená anglickej abecedy alebo medzera (nanajvýš jedna medzera medzi slovami, nikdy nie viac a nikdy nie na konci riadku).

Na výstup uveďte odšifrovaný text.

Príklady

Input:

sipifrapa
hepeslopo

Output:

sifra
heslo

Input:

pepes papapapa papapripikupu
papapapagapaj ziapapepe
zmrzlipinapa
zmrprzlipinapa
priaoepetepel

Output:

pes papa papriku
papagaj ziape
zmrzlina
zmrprzlina
priaoetel

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013