colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit15cka

Aká náhodička!

Počet bodov: 10, časový limit: 100ms

Na krajskom kole sme s vami ale pekne zatočili, čo? Dať vám toľko bodov, koľko ste sami vypísali. Dokonca ani len vaše meno sme nekontrolovali!

Teraz to už určite nebudete mať také ľahké. Nebude nás totiž zaujímať iba to, koľko bodov dostanete za túto úlohu vy. Bude nás zaujímať, ako veľmi sa líšite od priemerného riešiteľa. A čím viac vytŕčate z davu, tým horšie, nie?

Aby ste sa nemohli vyhovárať, že takéto bodovanie je príliš náhodné, dáme vám hneď dve šance získať body. Keď váš program vypíše číslo \(x\), zarátame vám hneď dva tipy: číslo \(x\) a číslo \(10-x\). (Oba sa, samozrejme, budú počítať do priemeru všetkých tipov.)

Pýtate sa, koľko bodov dostanete? Na rozdiel od krajského kola, teraz vám to povieme vopred. Priemerný tip vypočítame ako aritmetický priemer všetkých tipov, čiže súčet všetkých tipov vydelený ich počtom. Skóre každého vášho tipu vypočítame tak, že od plného počtu bodov odpočítame, o koľko sa tento tip líšil od priemerného tipu. Nakoniec počet bodov, ktoré dostanete za túto úlohu, bude rovný skóre lepšieho z vašich dvoch tipov.

Vstup a výstup

Vstup budete mať prázdny. Váš program by mal vypísať práve dva riadky. Na prvom má byť opäť vaše celé meno bez diakritiky. Na druhom riadku sa má nachádzať práve jedno reálne číslo z rozsahu od 0 po 10: váš tip. (Desatinná časť, ak váš tip bude nejakú mať, by mala byť oddelená bodkou.)

Udávajte naozaj vaše meno, ináč nijako nezaručujeme počet bodov, ktoré za túto úlohu dostanete. Do priemeru sa bude počítať iba váš posledný submit.

Príklad

Input:

Output:

Jozko Mrkvicka
7.42

Jožko zadal do súťaže dva tipy: \(7.42\) a \(10-7.42 = 2.58\). Predstavme si teraz napríklad, že priemer všetkých tipov nejakou náhodou vyšiel presne rovný \(2\). V takomto prípade je bližšie jeho druhý tip, ktorý sa od priemeru líši o \(0.58\). Jožko by za tento tip teda dostal \(10 - 0.58 = 9.42\) boda.


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013