colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit14ckb

B: Napierove kosti
15 bodov Časový limit: 100 ms

Možno ste už počuli o Napierových kostiach (Napier’s bones). Ide o systém doštičiek, ktoré uľahčovali niektoré aritmetické operácie ľuďom už na začiatku 17. storočia. Pozrite si obrázok 1. Základnou aritmetickou operáciou, s ktorou nám tieto doštičky pomáhajú, je násobenie veľaciferného čísla jednociferným.

Napierove kosti

Obr 1: Napierove kosti

Ako teda Napierove tabuľky fungujú? Predstavme si, že chceme násobiť 425 krát 6. Priložíme k sebe tri doštičky, ktoré nám podľa horného riadka dajú číslo 425 a všimnime si šiesty riadok. Pozrite si obrázok 2.

Násobenie 425 \times 6

Obr2: Násobenie 425 \(\times\) 6

Dostávame 4 cifry, ktoré sú určené šikmými úsekmi. Čísla v šikmom úseku sčítame. Druhá cifra výsledku je 4 + 1 a tretia cifra je 2 + 3. Odpoveď je teda 2550.

Napriek tomu, že ide o užitočnú pomôcku, majú tieto tabuľky jeden háčik. Skúsme napríklad vynásobiť číslo 88 siedmimi. Druhá cifra by mala byť 6 + 5, čo je problém. Vtedy musíme spraviť prenos jednotky do vyššieho rádu. Aj keď to nie je veľa práce, uberá to elegancii celého procesu.

Na vstupe máme dve kladné čísla, ktoré chceme násobiť. Druhé číslo je jednociferné, prvé má najviac 50 cifier. Medzi číslami je symbol *, okolo ktorého je na každej strane práve jedna medzera. Na výstup vypíšte PRENOS alebo OK podľa toho, či príde počas násobenia Napierovými kosťami k prenosu.

Príklady

Input:

425 * 6

Output:

OK

Input:

88 * 6 

Output:

PRENOS

Input:

4342469091438014515161 * 8

Output:

PRENOS

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013