colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit15ske

Jazykovedný ústav potrebuje Vašu pomoc. Skúmanie reči vyžaduje moderné prístupy s použitím techniky. Treba zozbierať údaje o najlepšom vtipe, najčudnejšom zvuku alebo vyrobiť štatistiku gramatických chýb.

Jeden z dôležitých poznatkov o jazyku sú najčastejšie používané slová v rôznych žargónoch. Pripravený korpus pozostáva z dostatočného množstva textu v ktorom sa skúmaný žargón používa. Následne bol vyčístený od najpoužívanejších bežných slov jazyku aby sa niečo aj vyskúmalo. Napríklad najpoužívanejšie slovo špecifické programátorskym webfóram je poník. Potrebujeme takéto slová identifikovať v danom texte.

Formát vstupu a výstupu

Na prvok riadku vstupu je počet slov na spracovanie \(N, N < 200000\). Na druhom nasleduje \(N\) medzerami oddelených slov pozostávajucích z malých písmen anglickej abecedy. Nájdite najčastejšie sa vyskytujúce slovo. Ak je takých viac, vypíšte abecedne najmenšie. Abecedne menšie slovo má prvé odlišné písmeno menšie. Nič je menšie než ľubovoľné písmeno.

Príklady

Input:

5
najcastejsie tu bude slovo tu

Output:

tu

Input:

7
i dont get half of udp jokes

Output:

dont

Input:

2
abc abcd

Output:

abc

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013