colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit14ska

A: Rámčekovač
10 bodov Časový limit: 100 ms

Zvieratká sa nedávno stretli s manažérom predaja a propagácie ZOO. Okrem iného sa mu sťažovali, že prezentácia jednotlivých druhov na paneloch pred klietkami pôsobí nezáživne. Manažér ich pripomienky vzal na vedomie, ale, ako to už býva, s poľutovaním konštatoval, že ZOO nemá momentálne kapacity ani zdroje na zlepšenie. Preto neostáva zvieratkám nič iné, ako situáciu napraviť svojpomocne.

Prvým krokom k zatraktívneniu panelov je dekoratívne orámčekovanie názvov zvierat. Napíšte zvieratkám program na prípravu takýchto menoviek.

Formát vstupu a výstupu

Na prvom a jedinom riadku vstupu sa nachádzajú dve slová oddelené jednou medzerou. Každé z týchto slov pozostáva z aspoň dvoch a najviac 30 písmen anglickej abecedy. Prvé písmeno oboch slov je veľké, ostatné sú malé.

Na výstup vypíšte 5 riadkov. Každý riadok pozostáva z rovnakého počtu znakov. Tento počet je určený dĺžkami vstupných slov. K súčtu týchto dĺžok pripočítajte dva znaky za medzery medzi slovami a šesť znakov za medzery a hviezdičky pred textom a za textom. Druhý a štvrtý riadok obsahuje samé medzery okrem prvého a posledného znaku, ktoré sú hviezdičky. Prvý a piaty riadok pozostáva len z hviezdičiek.

Príklady

Input:

Opiciak Luxusny

Output:

**********************
*          *
* Opiciak Luxusny *
*          *
**********************

Input:

Zemco Jahodovy

Output:

*********************
*          *
* Zemco Jahodovy *
*          *
*********************

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013