colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit13skh

H: Umocnenie (2)
40 bodov Časový limit: 100 ms


V tejto úlohe sa ešte vrátime k umocňovaniu Maroška. Prieskumy totiž ukazujú, že ľudia neveria prehnane silným kandidátom a považujú ich za neúprimných. Presnejšie, existuje číslo M také, že M−1 je maximálna sila, ktorú sú ľudia schopní akceptovať. Vyššie hodnoty sa interpretujú ako zvyšok po delení M. Ak je napríklad M rovné 5 a príde kandidát, ktorý o sebe tvrdí, že jeho sila je 17, potom ho ľudia budú považovať za kandidáta so silou 2.

Maroškov tím poradcov zistil číslo M. Ostatné okolnosti pripomínajú zadanie úlohy E. Na vstupe sú štyri čísla a,b,x a M. Všetky tieto čísla sú celé a nezáporné. Hodnoty a, x a M nepresahujú 10,000 (pozor, toto je zmena oproti úlohe E). Hodnota b nepresahuje miliardu. M je navyše aspoň jedna. Okrem toho platí, že x < M.

Maroškova sila po umocnení bude ab. Ak je zvyšok po delení tejto hodnoty číslom M väčší ako x, vypíšte viac. V prípade rovnosti vypíšte rovne. V prípade, že je to menej, vypíšte menej. Pamätajte, že hocičo na nultú je rovné 1 (pre účely tejto úlohy aj 00). Poznámka: zvyšok po delení jednotkou je vždy nula.

> Príklady:

vstup
2 3 5 10
 
výstup

viac
 
23 = 8. Zvyšok po delení desiatimi je stále 8, čo je viac ako 5.
vstup
2 3 5 7
 
výstup

menej
 
23 = 8. Zvyšok po delení siedmimi je jedna, čo je menej ako 5.
vstup
3 987654327 2 5
 
výstup

rovne
 
vstup
11 66 200 1654
 
výstup

viac
 
vstup
11 66 0 1
 
výstup

rovne
 (C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013