colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit13skd

D: Prehadzovanie písmeniek
25 bodov Časový limit: 100 ms


Strana SPS, ktorej ste pomohli v minulej úlohe, má ďalší problém. Ukazuje sa, nie je príliš dobré, keď majú kandidáti podobné mená. Niektorí menej pozorní voliči potom robia chyby a volia kandidátov, ktorých nechcú. Aj keď nie je isté, či v takom prípade konkrétny kandidát získa alebo stratí (viac voličov sa môže pomýliť v kandidátov prospech), SPS toto nechce riskovať a preto by potrebovala program, ktorý bude upozorňovať na príliš podobné mená.

Vstup pozostáva z dvoch riadkov. Na každom riadku je reťazec písmen malej anglickej abecedy. Okrem písmen a znakov nového riadku na vstupe nie sú žiadne iné znaky. Mená majú dĺžku aspoň jeden a najviac 50 znakov. Ak sú mená rovnaké, vypíšte rovnake. V opačnom prípade na výstup vypíšte podobne alebo odlisne podľa toho, či sú dané mená podobné.

A kedy sú dve mená podobné? Nech prešmyčka je úprava, pri ktorej v mene vymeníme dve susedné písmená. Napríklad z mena kleofas môžeme jednou prešmyčkou dostať napríklad mená lkeofas, kloefas alebo klefoas. Na dve prešmyčky je to napríklad eklofas alebo kleosfa. No a dve nerovnaké mená sú podobné, ak sa z jedného na ľubovoľný počet prešmyčiek dá dostať druhé. Napríklad mená elvis a lives sú podobné, pretože z elvis dostaneme prešmyčkou levis, z neho lveis, z neho lvies a z neho napokon lives.

> Príklady:

vstup
elvis
lives

  
 
výstup
podobne

  
 

vstup
kleofas
kleofas

  
 
výstup
rovnake

  
 

vstup
matus
martina

  
 
výstup
odlisne

  
 
(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013