colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit17skg

Good old Zenit

Počet bodov: 35, časový limit: 700ms

Táto úloha slúži ako pamiatka starým dobrým ročníkom tejto súťaže, ktoré otestovali nielen vaše programátorské schopnosti, ale aj vašu znalosť slovenského jazyka. Jej zadanie je nasledovné:

Dostanete reťazec dĺžky aspoň \(1\) a najviac \(500\) pozostávajúci z malých písmen anglickej abecedy. Z neho zmažeme niektoré znaky tak, aby sme dostali čo najdlhší reťazec tvaru zenitzenitzenit.... Zistite, koľko zenitov bude tento reťazec obsahovať, a svoju odpoveď vypíšte slovom, bez diakritiky – teda namiesto ‘21’ vypíšte ‘dvadsatjeden zenitov’.

Vstup a výstup

Na prvom riadku vstupu je jedno kladné celé číslo \(t \leq 100\): počet reťazcov, ktoré chceme vyššie uvedeným spôsobom spracovať. V nasledujúcich \(t\) riadkoch dostanete tieto reťazce (každý v samostatnom riadku).

Na \(i\)-ty riadok výstupu vypíšte vašu odpoveď pre \(i\)-ty reťazec na vstupe.

 Príklad

Input:

3
zzeenniitt
zqeqnqiqtqzqeqnqiqt
zenitzenitzenitzenitzenitzenit

Output:

jeden zenit
dva zenity
sest zenitov

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013