colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit17skd

Domysli si

Počet bodov: 20, časový limit: 800ms

Vstup a výstup

Na vstupe je \(n\) (\(1 \leq n \leq 1000\)) medzerou oddelených slov. Každé zo slov pozostáva z číslic a z malých a veľkých písmen anglickej abecedy. Každé slovo má aspoň 1 a najviac 20 znakov.

Vypíšte medzerami oddelené výsledné slová. Na poradí slov záleží.

Príklad

Input:

styri 10PAsedTe9mdesi42at5 2tOSrEMi1

Output:

styri sedemdesiat tri PAT OSEM 109425 21

Input:

misko 2j1e5d8e9n45

Output:

misko jeden 2158945

Dajte si pozor aby ste nevypísali medzery navyše.


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013