colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit16skf

Neposlušné výrazy

Počet bodov: 30, časový limit: 1500ms

Matematik Martin niesol zo svojej kancelárie na prednášku veľkú hŕbu papierov, na ktorých boli všakovaké matematické rovnice. Martin bol ale poriadny matematik a všetky svoje papiere mal vždy správne zoradené tak, ako ich potreboval. Určite ste videli už kopu seriálov a filmov, tak si viete predstaviť, že doňho narazil malý žiačik a papiere sa mu rozsypali. Pozerá tak teraz matematik Martin na tú hromadu rozsypaných x-iek a zátvoriek na zemi a hovorí si, že takto svoju prednášku nikdy neodprednáša. Pomôžte teda matematikovi Martinovi v triedení týchto výrazov.

Formát vstupu a výstupu

Na vstupe bude jeden riadok a na ňom jeden matematický výraz zložený zo znakov ({[]}). Súhlasné páry zátvoriek sú pochopiteľne (), {} a []. Na výstup vypíšete jedno slovo, buď ano, alebo nie, bez diakritiky, podľa toho, či bol výraz na vstupe správne uzátvorkovaný, alebo nie. Nezabudnite potom riadok ukončiť.

Každý vstup bude mať nanajvýš \(400\,000\) zátvorkových znakov.

Príklad

Input:

({[]})

Output:

ano

Input:

([)

Output:

nie

(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013