colorscheme:
yellow
violet
bw
Prihlásenie:
Login: Heslo:

Problem statement: zenit16skc

Pažravé potvory

Počet bodov: 15, časový limit: 700ms

Bonifác, Kleofáš a Hortenzia sú traja kamaráti, ktorí milujú sladkosti. Bonifác si raz tak išiel zo školy, keď tu zrazu pred ním zastal podivný pán v dlhom kabáte. I vraví mu, že má kúsok obďaleč veľa sladkostí, a že nech Bonifác ide s ním a naberie si, koľko chce. Bonifácovi nebolo viacej treba. Hneď sa vydali po sladkosti. A že ich tam bolo. Celé kopy a kopy… Div, že Bonifác neslintal. Podivný pán však dal jednu podmienku; keďže Bonifác má ešte dvoch kamarátov, môže si zobrať presne tri kopy cukríkov. A tu sa Bonifác zamyslel. Kopy sú síce tri, ale nie sú v nich rovnaké množstvá cukríkov. Ak sa nebudú vedieť spravodlivo rozdeliť, zaiste sa pohádajú. Teraz by Bonifác rád vybral tri kopy cukríkov tak, aby sa súčet všetkých cukríkov dal ľahko rozdeliť medzi troch kamarátov. Počty mu však nikdy nešli. Pomôžete mu?

Vstup a výstup

Na vstupe dostanete v prvom riadku číslo \(n\) - počet kôp s cukríkmi. (\(1 \leq n \leq 1000\)) V druhom riadku bude \(n\) prirodzených čísel - počty cukríkov na jednotlivých kopách. Na kope bude \(k\) cukríkov. (\(0 \leq k \leq 10^9\))

Vyberte tri ľubovoľné kopy cukríkov tak, aby súčet cukríkov bol deliteľný troma. Na výstup vypíšte vybrané kopy cukríkov. Môžete predpokladať, že existuje aspoň jedno správne riešenie.

Príklad

Input:

5
1 15 4 7 2

Output:

1 4 7

Input:

4
1 2 3 5

Output:

1 3 5

Vyberieme napríklad kopy s 1, 3 a 5 cukríkmi. 1 + 3 + 5 = 9, čo je deliteľné 3. Iný dobrý výsledok by bol 1, 2 a 3


(C) MišoF, Zemčo. 2007 - 2013